Home / Lịch Sử / Lịch sử hình thành Ninh Thuận

Lịch sử hình thành Ninh Thuận

Phan Rang Ninh Thuận là một phần lãnh thổ của vương quốc Chiêm Thành (Chăm pa) xưa. Do nhiều biến cố lịch sử nên được sáp nhập thành lãnh thổ của Đại Việt (Việt Nam ngày nay). Hiện tại Ninh Thuận vẫn còn đại đa số dân tộc Chăm sống hòa thuận cùng với đồng bào Kinh, Raglai, Hoa,…

Thời kỳ Pháp thuộc:

– Năm 1901, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Phan Rang. Ngày 5 tháng 7 năm 1922, tỉnh Phan Rang được tái lập gồm phủ Ninh Thuận và huyện An Phước (nơi người Chăm cư trú), do một Công sứ Pháp cai trị.

Thời kỳ trước năm 1975:

– Ninh Thuận được sáp nhập với Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng để thành lập tỉnh mới là Thuận Lâm.

Năm 1976 -1992:

– Tháng 2.1976, ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy hợp nhất thành tỉnh Thuận Hải.

Năm 1992 – hiện nay:

– Tháng 4/1992 Ninh Thuận được tách riêng từ tỉnh Thuận Hải.

– Đến nay, tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và 6 huyện là: Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Bác Ái, Thuận Nam.

thap-cham-chung-toi

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.